Bedrifter som produserer farlig avfall og/eller radioaktivt avfall har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Fra 1.mai 2016 skal alt farlig avfall deklareres elektronisk. Det vil  i stor grad forenkle arbeidet med deklarering og oppfylling av kravene gitt i avfallsforskriftens kapittel 11 og kapittel 16.

  • Avfallet skal deklareres før levering.
  • Deklarasjonen skal følge transporten.
  • Avfallsmottaket har plikt til å påse at avfall som mottas er deklarert.
  • Avfallsmottakeren har plikt til å sende deklarasjonsskjema til myndighetene

Avfallsmottak kan deklarere på vegne av avfallsprodusenter. Før dette kan gjøres, må avfallsprodusenten tildele en fullmakt. Avfallsmottak kan også be om fullmakt fra produsenten. 

Kom i gang
Daglig leder eller administrerende direktør må logge seg inn i Altinn og delegere Altinn-rollen "Energi, miljø og klima" til den personen i virksomheten som skal være administrator. Administrator logger seg inn i administrasjonsmodulen i Avfallsdeklarering.no for å:

- opprette bedriftsprofil
- opprette sluttbrukere (de som skal deklarere)
- gi fullmakt til GLØR  Partner slik at vi kan bistå med deklarering

Sluttbruker får brukernavn og passord tilsendt på e-post, og kan deretter logge seg direkte inn i Avfallsdeklarering.no for å deklarere

Brukerveiledning
Miljødirektoratet har utarbeidet en kort veiledning slik at du enkelt kommer igang. Den kan du laste ned her: http://www.miljødirektoratet.no/Global/dokumenter/tema/avfall/avfallsdeklarering_brukerveiledning.pdf .

Hva skjer hvis jeg ikke deklarerer?
I en overgangsfase mellom papirdeklarering og e-deklarering av farlig avfall ser vi at enkelte næringskunder sliter litt med den nye ordningen, for eksempel pga. manglende fullmakt i Altinn.  GLØR hjelper gjerne sine kunder i en overgangsfase. Skulle du gjentatte ganger unnlate å deklarere ditt farlige avfall, kan det medføre tilsynssak hos myndighetene med påfølgende gebyrer.

Trenger du hjelp? Kontakt oss.